top of page
VELKOMMEN TIL
Vippa House
Start

Om
Vippa house

Vippa house er en privatejet helbredsklinik med alle facetter inden for sundhed og optimering af  livsstil. Vores vision er bygget op efter princippet "DET HELE MENNESKE" hvor vi har klienten i fokus.

Vi arbejder ud fra tanken om at optimere klientens livsstil, både fysisk og mentalt. Vi tilbyder en palette af forskellige muligheder, som sættes sammen efter ønske og behov. 

Vippa House
Vippa House
Helbredsundersøgelser

En helbredsundersøgelse er en undersøgelse, som udføres for at se om du er sund og rask. At være sund og rask handler nemlig ikke bare om at man er fri for sygdom. Det handler også om hvordan du har det i det daglige.

Sundhed som helhed

Formålet med helbredsundersøgelser er at klarlægge, om din daglige livsførelse indebærer risiko for livsstilssygdomme – f.eks. forhøjet blodtryk, stress, forhøjet kolesterol, type 2-diabetes samt overvægt.

When people become personale

Vippa House
bottom of page