top of page

Helbredsundersøgelser

Vores ambition er at hjælpe dig til aktiv sundhed, så du kan opnå et sundere liv.
Få en status på din livsstil 

Vælg en årlig helbredsundersøgelse for at få en aktuel status på din krops tilstand. Vi kontrollerer dine værdier og undersøger, om alt er i orden. Vi tager også hensyn til faktorer som stress, kost, søvn og motion i vurderingen af din generelle helbredstilstand. Helbredsundersøgelsen varer 1,5-3 timer, afhængigt af antallet af undersøgelser, lægen anbefaler til dit personlige helbredstjek eller den valgte pakke.

Pakker

Vi har sammensat 3 pakker der har en varighed fra 1,5 time til 3 timer. Det kan være meget individuelt i forhold til dine ønsker og formål, hvilken helbredsundersøgelse du skal vælge og vi hjælper dig naturligvis med at sammensætte den helbredsundersøgelse, der passer bedst for dig.

Download vores sammenligningsskema
for at se mere om de enkelte undersøgelsers indhold

Dét kan du forvente af en
helbredsundersøgelse hos Vippa

Vippa House

Til virksomheder

Til virksomheder, der ser medarbejdernes sundhed
som en vigtig investering 

4 gode råd til, hvorfor du bør tilbyde dine ansatte en årlig helbredsundersøgelse

1 / Personalegoder, der motiverer og fastholder medarbejder

En årlig helbredsundersøgelse er et værdifuldt personalegode, der kan motivere og fastholde dine ansatte.

2 / Bliv en attraktiv arbejdsgiver

Vis at du oprigtigt er interesseret i dine ansatte og deres helbred. Dette kan du gøre vedat tilbyde dine ansatte en helbredsundersøgelse.

3 / Reducere længerevarende sygdom

Helbredsundersøgelser giver bedre forudsætninger for at undgå langtidssygemeldinger, fordi livsstilssygdomme udgør en stor del, af de samlede antal sygemeldinger.

4 / Medarbejdersundhed kan ses på bundlinjen

Medarbejdernes sundhed har tydelig indvirkning på bundlinjen, og med en tidlig indsats kan forløb relateret til livsstilssygdomme og arbejdsrelateret mistrivsel forkortes. 

Det tilbyder vi også

Vippa House
bottom of page